Knjige

Knjige

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu objavio je stotinjak knjiga, te niz časopisa i godišnjaka. S vremenom, dolje navedene knjige bit će dostupne u formatu pdf. Novije pak knjige, godišnjake i časopise možete naručiti na adresi: matica.cakovec@gmail.com. Uz dostupne knjige istaknuta je cijena.

Knjige i ostale publikacije u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu:

I. razdoblje (1936.-1941.)

1. Zvonimir Dugački: Međimurje – zemlja i stanovništvo (1936.)

II. razdoblje  (1964.-1972.)

 1. Martin Meršić, Vinko Žganec: Jačkar – hrvatske narodne jačke iz Gradišća (1964.)
 2. Ernest Fišer: Nagrizeni anđeo (1965.)
 3. Ljubica Duić: U sjeni maloga grada (1965.)
 4. Antun Golob: Heroj crvenog sela (1965.)
 5. Lujo Bezeredi: Mapa radova (1966.)
 6. Milivoj Slaviček: Soneti, pjesme o ljubavi i ostale pjesme (1967.)
 7. Nikola Pavić: Prsten zvenknul (1968.)
 8. Drago Feletar: Iz povijesti Međimurja (1968.)
 9. Ernest Fišer: Drugi silazak (1969.)
 10. Đorđe Gavranović: Međimurske razglednice (1969.)
 11. Stijepo Mijović-Kočan: Ja odozdo (1970.)
 12. Zvonimir Bartolić, Dragutin Toma: Zbornik poezije mladih (1970.)
 13. Dragutin Toma: Popevka zemlji. Hrvatsko kajkavsko pjesništvo Međimuraca i Nemeđimuraca o Međimurju (1971.)

III. razdoblje (od 1990.)

Periodičke publikacije:

1. Hrvatski kajkavski kolendar (Godišnjak Ogranka MH u Čakovcu) (1993. do danas)

2. Horvatski cvetnjak (časopis; 1 (1992.), 2 (1993.), 3 (1994.))

3. Hrvatski sjever (časopis, 1996.-2008., obnovljen 2019.)

4. Riječ više! (časopis, pokrenut 2021.)

Knjige:

 1. Zvonimir Bartolić: Kronika jednog kritika (1991.) – 6,64 EUR
 2. Dragutin Toma: Popevka zemlji, 2. izd. (1991.)
 3. Rudolf Horvat: Poviest Međimurja, pretisak (1993., drugo izdanje 1994.)
 4. Ivan Zvonar: Tu u provinciji. Studije, rasprave, eseji i prikazi, književne kritike (1994.)
 5. Josip Črep: Konjogojstvo i konjički šport u Čakovcu i Županiji međimurskoj (1994.)
 6. Josip Kropek Alkar: Sabrane pjesme (1994.)
 7. Ivan Kutnjak: Hasnovita (1994.)
 8. Lidija Bajuk: Razgovori s tišinom (1995.)
 9. Zinka Čižmešija: To je samo vjetar (1996.)
 10. Ruža Pokolić: Večerešnje pozdravljenje (1996.)
 11. Magdalena Vlah-Hranjec: Mrazove tkalje (1996.)
 12. Vinko Kos: Sabrana djela, knj. 1 (1997.)
 13. Spomenica MH 1842.-1997. i MHČ 1936.-1997. (1997.)
 14. Spomenica u povodu otvaranja Doma MH Čakovec (1997.)
 15. Zvonimir Bartolić: Sjevernohrvatske teme V – Studije i rasprave (1998.)
 16. Stanislav Petrović: Pout brez znakov (1999.) – 3,98 EUR
 17. Kalman Mesarić: Poker Baltazara Bodora (2000.)
 18. Rudolf Vidović, Antun Novak, Ana Radović-Marčec: Žiškovec iz zapisa i sjećanja (2000.)
 19. Nenad Pivar: Horror vacui (2001.) – 3,98 EUR
 20. Muna Orehov: Ftičeki zveždidu (2001.)
 21. Ivanuš Pergošić: Decretum 1574. (2003.)
 22. Vera Zemunić: Što to radi sunce na livadi? (2002.)
 23. Zvonimir Bartolić: Sjevernohrvatske teme VII. – Dr. Ivan Novak, dr. Vinko Žganec (2003.) – 9,29 EUR
 24. Zvonimir Dubravski (Z. Bartolić): Otac i ja kosimo travu (2002.) – 6,64 EUR
 25. Danijel Kralj: Moja lutanja (2004.)
 26. Zvonimir Bartolić: Majka Katarina (2004.)
 27. Ivan Purgar: Između četiri zida (2005.) – 3,98 EUR
 28. Ana Katarina Frankopan-Zrinski, Zvonimir Bartolić: Triptih Zriniana (2005., 2. izd. 2006.) – 30,53 EUR
 29. Zvonimir Dubravski (Z. Bartolić): Na kraju snova – rijeka i šuma (2006.) – 6,64 EUR
 30. Sanela Kanić: Portal snova (2006.) – 5,31 EUR
 31. Vera Zemunić: Krpice i pričovetanja (2006.)
 32. Vinko Žganec: Pučke popijevke Hrvata iz okolice Velike Kaniže (2006.)
 33. Zvonimir Bartolić: Sjevernohrvatske teme VIII. – Pučko pjesništvo pomurskih Hrvata (2006.) – 10,62 EUR
 34. Davorka Križaj-Kapljić: Sjećanja i sutoni (2007.)
 35. Zvonimir Bartolić: Sibila, knjiga gatalica Zrinskoga dvora u Čakovcu (2007.) – 27,87 EUR
 36. Franjo Martinez: Priroda i kultura u srazu (2007.) – 13,27 EUR
 37. Zvonimir Dubravski (Z. Bartolić): Kaudinski jaram, pripovijesti i putopisi (2007.) – 10,62 EUR
 38. Đuro Blažeka: Međimurski dijalekt, hrvatski kajkavski govori Međimurja (2008.) – 6,64 EUR
 39. Zvonimir Bartolić: Sjevernohrvatske teme IX. – Memoari podmaršala baruna Vinka Kneževića od Sv. Jelene i Dosje Zrinski mauzolej (2008.) – 16,59 EUR
 40. Vladimir Mesarić: Sedam glavnih (2009.) – 14,60 EUR
 41. Anđela Horvat: Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju, pretisak (2010.) – 10,62 EUR
 42. Ladislav Radek: Prebrano seme (2010.) – 6,64 EUR
 43. Josip Šimunko: Ivan Glavina, hrvatski kajkavski pjesnik iz Preloga (2010.) – 7,96 EUR
 44. 350 godina franjevaca u Čakovcu (2010.)
 45. Stjepan Hranjec: Međimurski narodni običaji (2011.) – 19,91 EUR
 46. Vera Zemunić i Anica Barković: Pozvani ste na rođendan (2011.)
 47. Ivan Pranjić (ur.): Antologija međimurske mlade lirike (2011.) – 10,62 EUR
 48. Stjepan Hranjec (ur.): Lepšega ne kak je Međimorje (Portreti kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije) (2012.) – 13,27 EUR
 49. Franjo Martinez: Oko naše gore Ivanščice (2012.) – 15,93 EUR
 50. Tamara Turza-Bogdan: Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika: Prilozi za osnovnoškolsku nastavu (2013.)
 51. Blaženka Filipan-Žignić: Jezik moje bake i internet (2013.)
 52. Ladislav Radek: Izabrani radekizmi (2013.)
 53. Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, pretisak (2014.)
 54. Branimir Bunjac: Iz pepela čakovečke sinagoge (2014.)
 55. Danijel Kralj: Vrijeme za snove (2014.)
 56. Franjo Martinez: Putovima gornjeg Međimurja (2014.)
 57. Vinko Kos – zbornik radova (2014.)
 58. Aleksandra Ličanin: Dvije ljubavi i jedan rat Eve Panić Nahir (2015.)
 59. Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, svjetovne i crkvene (2015.)
 60. Krešimir Pavlic: Ispiranje zlata u Međimurju (2015.)
 61. Vera Zemunić: Božić naših prijatelja (2015.)
 62. Kalman Mesarić: Gospodsko dijete (2015.)
 63. Franjo Martinez: Uzdarje zavičaju (2015.)
 64. Kristina Štebih: Pismo z Galicije (2015.)
 65. Stjepan Hranjec (ur.): Cvetnjak međimorskih popevki (Mala antologija usmene narodne popijevke iz Međimurja) (2016.)
 66. Tomo Blažeka: Čavske slikice (2016.)
 67. Vlatka Dujmović: Iskustvo susreta (2016.)
 68. Ana Vrbanec: Deset godina Udruge žena Zlatne ruke Čakovec (2016.)
 69. Ivan Pranjić: Sigetski boj u hrvatskoj epici (Bibliotheca Murodravana 1) (2016.) – 19,91 EUR
 70. Kalman Mesarić: I u našem gradu (2016.)
 71. Miljenko Muršić, Nikola Peti: Ftičeki se ženijo (2016.)
 72. Vesna Janković: Posmeknjeno vreme (2017.) – 7,96 EUR
 73. Franjo Martinez: Potok mala Bednja (2017.) – 6,64 EUR
 74. Kalman Mesarić: Poslovne tajne (2017.)
 75. Josip Bedeković: Knjiga o Sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju (Bibliotheca Murodravana 2) (1752./2018.) – 51,76 EUR
 76. Danijel Kralj: Moja radost neprolazna (2018.) – 13,27 EUR
 77. Davorka Križaj-Kapljić: Pred hižnim pocekom (2018.) – 13,27 EUR
 78. Kalman Mesarić: Korak preko rampe (2018.)
 79. Kristina Štebih: 3, 2, 1, Božić!!! (2018.) – 5,31 EUR
 80. Marijan Majstorović: Stoljeće slovenskih teritorijalnih posezanja: Raskrižje – početak komadanja Hrvatske (2018.)
 81. Ivo Pilar: Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat (2018.) – 53,09 EUR
 82. Ivo Pilar: The South Slavic Question and the Great War (2018.)
 83. Ivo Pilar: Die südslawische Frage und der Weltkrieg (2018.)
 84. Zvonimir Dugački: Međimurje – zemlja i stanovništvo, digitalno izdanje (2019.)
 85. Franjo Martinez: Ugljenokop Beletinec (2019.) – 7,96 EUR
 86. Josip Črep: Međimurci u svjetskim ratovima (Bibliotheca Murodravana 3) (2019.) – 33,18 EUR
 87. Bedeković, Feletar, Berljak, Logožar: Prinosi za povijest Štrigove (2019.) – 6,64 EUR
 88. Slobodan Benković Boč – Retrospektiva (katalog izložbe) (2019.)
 89. Martin Lukavečki: Oteto zaboravu – sjevernohrvatske putositnice (2019.)
 90. Kalman Mesarić: Joco Udmanić (2019.)
 91. Vera Zemunić: Božić je stigao (2019.) – 6,64 EUR
 92. Blaženka Križan: Tragom Arijadne (2020.) – 9,29 EUR
 93. Kalman Mesarić: Estera (2020.)
 94. Petrana Sabolek: Od slova do slova, 2. izmijenjeno izd. (2020.) – 7,96 EUR
 95. Ivan Zvonar: Florijan Andrašec – hrvatski kajkavski pjesnik, melograf i kantor (2020.) – 19,91 EUR
 96. Đuro Bel: Spameten zapišuvle (Kajforizmi) – 13,27 EUR
 97. Petrana Sabolek: Avanturokazi (2021.)
 98. Stjepan Hranjec: Pušlek međimurskih popijevki (2021.) – 15,93 EUR
 99. Vera Zemunić: Kišobran, jesen i kesten (2021.) – 7,96 EUR
 100. Daniel Ciglarić: Hrvatsko ratno znakovlje iz Međimurja u Domovinskom ratu (2021.) – 5,00 EUR
 101. Dragutin Remenar, Alan Srpak, Zoran Turk: 34. inženjerijska bojna Čakovec (2021.)
 102. Ivica Procaj: Smijeh i suze na nišanu, 2. izd. (2022.) – 13,27 EUR
 103. Ignacije Aurelije Fessler: Tri prijatelja iz Novoga Zrina (Bibliotheca Murodravana 4) (2022.) – 33,18 EUR
 104. Abraham Zelenić: Zercalo duše (Bibliotheca Murodravana 5) (2022.) – 13,27 EUR
 105. Mirica Škvorc: Moj je živut igra reiči (2022.) – 13,27 EUR
 106. Magdalena Vlah-Hranjec: Z maminoga krila (2022.)
 107. Josip Jezernik, Tihana Zak Tompoš: Stoljeće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihovljan (2022.)
 108. Mirna Ladašić Turk, Zoran Turk: Stoljeće bolnice u Čakovcu (2022.)
 109. Zvonko Kovač: Jučer je bilo sutra (2023.) – 30,00 EUR
 110. Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu – nositelj kulturnoga identiteta Međimurja (2023.) – 15,00 EUR
 111. Ana Jauk, Đuro Blažeka: Rječnik govora Kotoribe (2023.) – 30,00 EUR
 112. Kalman Mesarić: Poker Baltazara Bodora, 2. izd. (2023.) – 10,00 EUR
 113. Sanctus Hieronymus Stridone parva natus – Zbornik radova o štovanju sv. Jeronima u Štrigovi (Bibliotheca Murodravana 6) (2023.) – 30,00 EUR
 114. Ignac Šardi: Međimurski spominki (2023.)
 115. Zoran Turk: Ljudi s druge strane utičnice (2023.)
 116. Marijana Korunek-Medved: Apostoli Insulani. Crkveni red pavlina u Međimurju i integralna studija matičnog samostana (Bibliotheca Murodravana 7) (2024.) – 45,00 EUR
Skip to content