Hrvatski sjever

Hrvatski sjever

Multidisciplinarni znanstveni časopis Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu

ISSN: 1330-9625

Glavni urednik:

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mikulan (krunoslav.mikulan@gmail.com)

Uredništvo:

dr. sc. Vladimir Huzjan, Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu

dr. sc. Darinka Kiš-Novak, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec

izv. prof. dr. sc. Vladimir Legac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Odsjek Čakovec

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mikulan, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec

izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec

Ivan Pranjić, prof., Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Uređivački savjet:

prof. dr. sc. Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu

dr. sc. Stjepan Blažetin, Institut za slavistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu

prof. dr hab. Wiesław Boryś, Institut za slavistiku Poljske akademije znanosti, dopisni član HAZU

prof. dr. sc. Stipe Botica, predsjednik Matice hrvatske

akademik Stjepan Damjanović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Dragutin Feletar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

prof. dr. sc. Anđela Frančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član suradnik HAZU

prof. emeritus dr. sc. Stjepan Hranjec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu

prof. dr. Mihaela Koletnik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru

prof. dr. Marko Jesenšek, član-suradnik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru

prof. dr. sc. Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Lukács István, Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Institut za slavensku i baltičku filologiju

izv. prof. dr. sc. Kristian Novak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Vesna Požgaj Hadži, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Tajnica časopisa: Petrana Sabolek, dipl. iur.

Hrvatski sjever multidisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove te eseje. Nije prvi puta da se ovaj naslov pojavljuje. Još godine 1939. hrvatski sveučilištarci iz Međimurja, među kojima se nalazio i književnik Vinko Kos, pokrenuli su novine Hrvatski sjever u Zagrebu. Godine 1971. Ogranak Matice hrvatske iz Čakovca pripremio je prvi broj časopisa Hrvatski sjever koji, međutim, zbog znanih događaja nikada nije izašao. Njegov glavni urednik, prof. dr. sc. Zvonimir Bartolić, nije odustao od svoje zamisli te je časopis ipak pokrenuo godine 1996., na 60. obljetnicu rada čakovečkoga ogranka. S vremenom, časopisu se pridružuju ogranci u Varaždinu, Đurđevcu, Križevcima, Novom Marofu, Varaždinskim Toplicama, Bjelovaru, Grubišnom Polju i Daruvaru, no do njegovog XIII. godišta (2008.) organizacija je ponovno spala samo na čakovečki ogranak. U trinaest godina objavljena su 52 broja u 18 svezaka, s više stotina znanstvenih ili književnih priloga. Smrću glavnoga urednika i predsjednika Ogranka MH Čakovec časopis se privremeno gasi.

Posljednjih godina osjetio se nedostatak medija u kojem bi znanstvenici i stručnjaci sjeverozapadnoga dijela Hrvatske, a naročito Međimurja, mogli objavljivati rezultate svojih istraživanja ili znanstveno-teorijske radove. Bivša Visoka učiteljska škola u Čakovcu svojedobno je objavljivala čak tri znanstvena časopisa, no njenim priključenjem zagrebačkom Učiteljskom fakultetu sva tri časopisa ukinuta su baš u vrijeme prestanka izlaženja Hrvatskoga sjevera. Od godine 2010. Međimursko veleučilište izdaje svoj Zbornik radova, s naročitim usmjerenjem na tehničke i društvene znanosti najopćenitije tematike, a kvalitetni znanstveni časopisi izlaze i u Varaždinu i Koprivnici. Ipak, uočena je potreba da se u Čakovcu nakon jedanaest godina ponovno pokrene časopis koji će se baviti i humanističkim temama, po mogućnosti povezanima s hrvatskom znanošću, kulturom i književnošću. Više neće objavljivati književne priloge (poeziju, novele) – već isključivo znanstvene i stručne radove te povremene eseje i prikaze znanstvene i stručne literature.

Pozivamo znanstvenu, stručnu i kulturnu javnost da nam se pridruži u daljnjem radu te da svojim prilozima doprinesu kvaliteti i čitanosti Hrvatskoga sjevera.

Dosadašnji brojevi

Broj 53

Broj 54

Broj 55

Broj 56-57

Upute autorima

Skip to content