Hrvatski sjever

Hrvatski sjever

Broj 53 (godište XIV/2019.)

Download (cijeli broj – pdf)

Sadržaj broja 53

Ivan Vuk: Odbor varaždinskoga Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba i njegov odnos prema Međimurju potkraj 1918. godine  (PDF)
Borka Bunjac: Povratak hrvatskih imena naselja u Međimurju nakon oslobođenja 1918. godine  (PDF)
Krunoslav Mikulan: Učiteljska škola u Čakovcu u svjetlu Spomenice (knjige ljetopisa) 1945.-1956.  (PDF)
Đuro Blažeka: O nekim leksikografskim postupcima u izradi dijalektalnih rječnika na primjeru rječnika Murskog Središća  (PDF)
Karla Garčević, Krunoslav Mikulan: Nesigurnost i strah kao paradigmatsko opredmećenje suvremenoga društva u djelima Shirley Jackson i Kristiana Novaka  (PDF)
Filip Džankić: Istraživanje uporabe stripova u nastavi povijesti  (PDF)
Darinka Kiš-Novak: Obilježja sliva Bistrec – Rakovnica u Međimurju od pedesetih godina 20. stoljeća do početka 21. stoljeća  (PDF)
Franjo Martinez: Pojava spola u evoluciji živog svijeta  (PDF)
Ivan Pranjić: Elegije Jozefine Krajnović Dutbegović  (PDF)
Karmen Farkaš: Slobodan Benković Boč  (PDF)
Skip to content