Nova knjiga – Ivan Zvonar: Florijan Andrašec

Nova knjiga – Ivan Zvonar: Florijan Andrašec

Posljednja knjiga koju smo objavili ove godine nastala je u suradnji Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu) i Općine Dekanovec. Autor knjige je Ivan Zvonar, a urednik dr. sc. Vladimir Huzjan. Puni naslov knjige glasi: “Florijan Andrašec – hrvatski kajkavski pjesnik, melograf i kantor”.

S obzirom na opću situaciju, ne možemo reći kada će biti promocija. Knjiga stoji 150 kuna, a može se nabaviti na adresi: matica.cakovec@gmail.com.

Comments are closed.
Skip to content